Ankieta

Wypełnij poniższy formularz, jeżeli chcesz otrzymać propozycję optymalnego rozwiązania PV.

- Imię *)
- Nazwisko *)

1. Dane kontaktowe:

- Adres zamieszkania
- Poczta
- Kod pocztowy
- Telefon *)
- E-mail *)

2. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, podaj nazwę firmy.


3. Informacje o obecnych opłatach za prąd elektryczny:

- kWh;    Przybliżone zużycie roczne; *)
- kW;      Przydział mocy (moc umowna); *)
- zł/kWh; Cena jednostkowa energii czynnej; *)
- zł/kWh; Cena jednostkowa dystrybucji; *)
Zasilanie prądem: 1-fazowym 3-fazowym

4. Dotychczasowy sposób ogrzewania:

Prąd Gaz Węgiel Inny - podaj jaki:
- m3;    Kubatura ogrzewanych pomieszczeń;      
lub / i
- m2;    Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń;
- zł/rok;     Przybliżony, roczny koszt ogrzewania;

5. Miejsce planowanej instalacji PV:

Dach skośny Dach płaski Grunt
- m2;    Przybliżona powierzchnia dachu.

6. Inne uwagi:Jeżeli to możliwe, załącz skan ostatniego rachunku za prąd, zdjęcia dachu itp. (tylko JPG lub PDF).
Plik1:
Plik2:
Plik3:
Plik4:


*) - pola obowiązkowe

UWAGA:
Wypełniając niniejszy formularz przyjmują Państwo do wiadomości, że Argumentum JAM Sp. z o.o. będzie administratorem podanych informacji i że będą one przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich prznoszenia.

UWAGA !!!
Na podstawie kilku informacji jesteśmy w stanie przygotować ofertę cenową na instalację PV dostosowaną do Twoich potrzeb.
Spróbuj - to nic nie kosztuje.

CPanel

Copyright © 2016 by Argumentum JAM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.