loading

Kotły elektryczne

  • Home
  • Kotły elektryczne

Kotły elektryczne w instalacji fotowoltaicznej

Zastosowanie kotłów EKCO w układach centralnego ogrzewania zapewnia wysoki komfort obsługi i oszczędną eksploatację przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Katalog do pobrania

Kocioł EKCO.M3/MN3 sterowany zdalnie przy pomocy modułu C.MI we współpracy z dwoma obiegami grzewczymi, wymiennikiem c.w.u. i pompą cyrkulacyjną.
Kocioł EKCO.M3/MN3 sterowany zdalnie przy pomocy modułu C.MI we współpracy z dwoma obiegami grzewczymi, wimiennikiem c.w.u. i pomopą cyrkulacyjną.
Kocioł EKCO jako samodzielne źródło ciepła może ogrzewać pomieszczenia o powierzchni nawet do 600 m2. Współpraca ze sterowanym elektronicznie elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody na zasadzie pierwszeństwa zapewnia najbardziej energooszczędne ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę.
Podłączenie kotła EKCO we współpracy z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej.


Kocioł EKCO współpracujący równolegle z innym kotłem gazowym lub olejowym jako alternatywne / dodatkowe źródło ciepła. Zastosowanie kotła w takim układzie doskonale spełni swoją rolę podczas taniej II taryfy oraz jako awaryjne źródło ciepła.
Do ogrzewania pomieszczeń o bardzo dużych kubaturach (np. hale produkcyjne) wymagane jest połączenie kaskadowe kotłów, które pozwala uzyskać odpowiednio dużą moc cieplną. Należy w takim układzie zastosować kocioł nadrzędny EKCO.TM i kotły podrzędne EKCO.T.

UWAGA: Przedstawione rysunki prezentują jedynie schematy poglądowe. Są to przykłady często stosowanych rozwiązań. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dobranej do indywidualnych potrzeb należy powierzyć specjaliście.